Neurolize för hemmabruk

01.09.2023

Vill du lära dig hur du kan använda Neurolize-metodiken för att hjälpa dina nära och kära? Då är detta kursen för dig! Neurolize för hemmabruk ger dig en ökad förståelse för varför vi fungerar och beter oss som vi gör, något som underlättar mycket i vardagen. Du får även lära dig enkla behandlingstekniker där du kan lindra spänningar och stelheter i kroppen, minska rädslo- och stresspåslag, samt öka fokus och vakenhet.

Under kursen kommer vi bland annat titta på:

  • Hur fungerar hjärnan?
  • Hur kan mitt förhållningssätt och min beröringsteknik påverka andra?
  • Öron-ängeln, ögon-struten och bananen – några av våra mest effektiva verktyg
  • Hur påverkar primära reflexerna oss genom hela livet?
  • Primära reflexerna Moro, FPR (Rädslo- & paralysreflexen), Landau och ATNR
  • Näringens betydelse

Du behöver inga förkunskaper för att delta i denna kurs, annat än en vilja att kasta dig in i något nytt. Efter avslutad kurs har du tillräckligt med kunskap för att använda metodiken för hemmabruk, men det räcker inte för att använda i yrkeslivet.

NÄR, VAR & PRIS?


När: Kursen är tre dagar, 29/10, samt 11–12/11 kl. 10-16, med 1 timme lunch mitt i dagen (totalt 15 undervisningstimmar)

Var: Vi är i våra lokaler på Skrapängsvägen 2 i Kalmsta

Pris: 300€

Anmälan sker senast 15/10 per e-post, contact@neurolize.fi

Vi har plats för 8–16 deltagare. Vid färre än 8 ställs kursen in.