KONTAKT


NEUROLIZE

är beläget på Åland, den lilla ön mellan Sverige och Finland. 

Vår besöksadress är:

Skrapängsvägen 2, 22140 Mariehamn

Tom-Stefan: +358 40 594 65 55

Jane:             +358 40 865 27 00

Tid bokar du genom att kontakta vald terapeut, i första hand via telefon/sms.

Förfrågningar och övriga ärenden, skicka ett mail till contact@neurolize.fi

Du hittar oss även på Facebook på Neurolize