NEUROLIZE-METODIKEN


Neurolize-metodiken bygger på att få tillgång till våra rena, genetiskt kodade rörelsemönster, där vi kan röra oss i fullt rörelseomfång utan kompensationer. Efter som vårt psykiska mående speglas i kroppen kommer man automatiskt åt även den mentala biten när man får tillgång till sin kropp. När vi hittar rätt nyckel är det förbluffande enkelt och snabbt!

Under närmare 30 år har Tom-Stefan Witting utforskat människokroppen och letat nycklar och verktyg för att nå direkt till människans nervsystem. Som ergoterapeut upplevde han att verktygen han sökte, för att kunna hjälpa barn med svårigheter, saknades. Han kom då i kontakt med Svetlana Masgutova och hennes syn på primära reflexer. I västvärlden tänker man att spädbarnsreflexerna skall försvinna, medan man, i bland annat Ryssland, tänker att de är livslånga, men utvecklas och integreras.

Med denna kunskap, blandat med inspiration från Karl-Axel Linds reflexologi, TCM, Feldenkrais och Kranisakral terapi (inom Bröderna Tranbergs lära) har Neurolize-metodiken vuxit fram. Hos barnen med olika syndrom, CP-skador och beteende störningar kan man göra rätt eller fel och Tom-Stefan kunde via dem nyansera sin kunskap och sina verktyg. Från dessa barn gick resan vidare till elitidrottare och världsmästare inom fysisk och mental prestationsoptimering. Uppdragsgivare har bland andra varit Bayern München FC, svenska slalomlandslaget och Team VW och Toyota i WRC (rally).

Neurolize-metodikens grund ligger i de primära reflexerna och hur de påverkar oss genom livet och är idag en metodik som passar de allra flesta, oavsett problematik. 

Både Tom-Stefan och Jane ger individuella behandlingar och Jane håller även grupper där deltagarna får lära sig självhjälp med hjälp av Neurolize-metodiken.