KRANIOSAKRAL TERAPI


Kraniosakral terapi är en mjuk behandlingsform som utvecklades ur osteopatin i början av 1900-talet av William G. Sutherland. Från början var det en metod där man främst tittade på den fysiska/fysiologiska mekanik som omfattar skallen (kraniet) med dess fogleder, korsbenet (sacrum) och dess förhållande till höftbenen, ryggkotorna, hjärnhinnorna, hjärnan samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan och dess cirkulation. Idag har metoden utvecklas till att omfatta hela kroppen och alla dess organ genom dess vätskeflöde och fasciala system. 

Med hjälp av kraniosakral terapi kan vi nå kroppens självläkningsförmåga och via metodiken kommer man åt såväl de fysiologiska som emotionella och mentala delarna av individen. Alla har vi vår livshistoria som ger sig uttryck på olika sätt.

Under en behandling är klienten fullt påklädd på bänken. Terapeuten använder sig av olika handpositioner och klientens roll är passiv. Att komma i kontakt med stillhet för att få tillgång till den egna läkningens potential är viktigt, så det är önskvärt med tysta behandlingar. 

Kraniosakral terapi passar alla, stora och små och passar väl med Neurolize-metodikens filosofi. 

Jane är den som ger renodlade kraniosakrala behandlingar, även om Tom-Stefan också använder vissa tekniker.