Höstens fortbildning för dagis- och skolpersonal

14.08.2023

Nu är datum och tema för höstens fortbildningskurser för pedagoger fastslagna. Höstens kurser är gamla favoriter och vi hoppas på många nya intresserade deltagare och hälsar förstås alla som vill repetera varmt välkomna! 😊

Som vanligt hålls fortbildningsdagarna på underbara Lemböte Lägergård. Varje kurs är 275€+moms och mer info bland annat anmälan hittar du i filerna om respektive kurs.

26-27/10 är temat motorik och kursinnehållet är bland annat:

 • - Blockeringar och muskelspänningar – vad betyder det?
 • - Hur påverkar våra primära reflexer motorik och inlärning?
 • - Otränad eller omogen motorik?
 • - Kursen varvar teori med mycket praktiska övningar

9-10/11 är det dags att titta på olika typer av beteendeproblematik och andra utmaningar. Utdrag ur kursinnehållet är:

 • - Stressens påverkan på beteendet
 • - Reflexer och beteende
 • - Vad händer i hjärnan vid stress?
 • - Mer om NPF-problematik
 • - Beteendeproblem som obstinata eller utåtagerande barn.
 • - Kursen blandar teori och praktiska övningar som kan hjälpa barnen

Sista kursen för terminen är 23-24/11 och rubriken är "Skapa förutsättningar för inlärning". Kursinnehåll är bland annat:

 • - Vad hindrar vissa elever från att nå sin inlärningspotential?
 • - Varför blockerar sig vissa mer än andra?
 • - Vad är det som gör att vissa barn har så svårt att komma igång eller lära sig nya saker?
 • - Vilka är de vanligaste orsakerna till blockeringar och framför allt, vad kan vi göra åt dem?
 • - Kursen varierar teori med praktiska övningar för att hjälpa barnen


Mer om respektive kurs hittar du nedan