Neurolize för hemmabruk

04.03.2024

Vill du lära dig hur du kan använda Neurolize-metodiken för att hjälpa dina nära och kära och samtidig få en känsla av att vara på retreat? Då är detta kursen för dig! Neurolize för hemmabruk ger dig en ökad förståelse för varför vi fungerar och beter oss som vi gör, något som underlättar mycket i vardagen. Du får även lära dig enkla behandlingstekniker där du kan lindra spänningar och stelheter i kroppen, minska rädslo- och stresspåslag, samt öka fokus och vakenhet. Deltagarna behandlar varandra mycket under kursen så du kommer själv få känna på hur det är att bli neurologiskt avslappnad.

Under kursen kommer vi bland annat titta på:

  • Hur fungerar hjärnan?
  • Hur kan mitt förhållningssätt och min beröringsteknik påverka andra?
  • Öron-ängeln, ögon-struten och bananen – några av våra mest effektiva verktyg
  • Hur påverkar primära reflexerna oss genom hela livet?
  • Primära reflexerna Moro, FPR (Rädslo- & paralysreflexen) och glädjereflexen Landau

Du behöver inga förkunskaper för att delta i denna kurs, annat än en vilja att kasta dig in i något nytt. Efter avslutad kurs har du tillräckligt med kunskap för att använda metodiken för hemmabruk, men det räcker inte för att använda i yrkeslivet.

NÄR, VAR & PRIS?


När: Vårterminen: 20/4 & 21/4 
        Höstterminen: 21/9 & 22/9
        kl. 10-16, med 1 timme lunch mitt i dagen (totalt 10 undervisningstimmar)

Var: Vi är i våra lokaler på Skrapängsvägen 2 i Kalmsta

Pris: 200€

Anmälan sker senast en vecka innan kursstart per e-post, contact@neurolize.fi

Vi har plats för 8–12 deltagare. Vid färre än 8 ställs kursen in.