OxyTouch2 31/1-24 eller 13/3-24

08.01.2024

OxyTouch2 är en fortsättning på OxyTouch1, vilket innebär att vi helst önskar att man gått del 1 för att komma med på denna del. 

Vi fortsätter med övningar som främjar oxytocinproduktionen och således även vårt lugn-och-ro-system. Under detta tillfälle går vi igenom:

  • Ruskningar
  • Cha-cha
  • Ögon-struten
  • Öron-ängeln


När: 31/1 kl. 18.00-20.00 eller 13/3 kl. 18.00-20.00
Pris: 35€
Plats: Skrapängsvägen 2 i Kalmsta

Anmälan: senast 24/1 till contact@neurolize.fi